Ja, goed gezien! Het lijkt er een beetje op. Vroeger hadden de mensen geen boeken. Je kon niet zo snel en gemakkelijk iets opzoeken als nu.

De mensen schreven op een lange rol papyrus, een soort papier. Die werd dan opgerold op twee stokken. Als je een stukje wilde lezen, moest je de rol afwikkelen.

Zo gaat het ook op deze site. Je kunt het scherm heen en weer rollen. Het is dus net of je in een boekrol leest.


Welkom. Dit is een mini-bijbelcursus waar je meer te weten kunt komen over het onderwerp: Feesten in de Bijbel.

Je kunt op deze site acht lessen volgen. Je zult merken dat het heel interessant is wat de Bijbel zegt. Als je alle lessen maakt, kost dat je ongeveer 20 minuten.

Door het goede antwoord aan te klikken, ga je verder naar de volgende les. Als je een les goed hebt gemaakt, verschijnt er een vaantje onder aan de boekrol. Je kunt dus acht vaantjes verzamelen.

Feesten in de Bijbel

In de Bijbel staan verschillende feesten beschreven. God vindt het belangrijk dat wij feestvieren.

We gaan kijken wat er staat geschreven over deze feesten in het Oude Testament (eerste deel van de Bijbel) en we kijken in het Nieuwe Testament of we meer informatie kunnen vinden.


Je krijgt heel kort een uitleg. Lees die rustig door. Als je dat gedaan hebt, vind je aan het eind van de rol een vraag.

Probeer de vraag op te lossen. Als je het antwoord goed hebt, ga je naar de volgende les.

Als je een plaatje van de Bijbel ziet, kun je daarop klikken om naar dat gedeelte te gaan.

Les-overzicht

De volgende lessen kun je volgen op deze site:

Les 1. Sabbat
Les 2. Pesach
Les 3. Het ongedesemde brood
Les 4. Dag van Eerstelingen
Les 5. Wekenfeest
Les 6. Feest van Bazuingeschal
Les 7. Grote Verzoendag
Les 8. Loofhuttenfeest

Dubbele betekenis

Als je de lessen maakt, zul je zien dat deze feesten een dubbele betekenis hebben. Het zijn feesten voor de Israëlieten die ze vierden voor God, en in het Nieuwe Testament lezen we wat die feesten ons laten zien over de Here Jezus.
Het Oude Testament wordt wel een plaatjesboek bij het Nieuwe Testament genoemd. Je zult zien hoe bijzonder de Bijbel is.

In Matteus 5:17 zegt de Here Jezus:

Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.

In Kolossers 2 vers 17 staat:

Dit alles (de feesten en sabbatten) is een schaduw van wat komt; de werkelijkheid is Christus.

Feestvieren

In het boek Leviticus lezen we in hoofdstuk 23: 'De HEER zei tegen Mozes: 'Zeg tegen de Israëlieten: 'Dit zijn de hoogtijdagen van de HEER, die je als heilige dagen samen moet vieren' (vers 1 en 2). 'Jullie moeten feestvieren ten overstaan van de HEER, jullie God' (vers 40).

Feestvieren moet! Dat lijkt een beetje raar, maar toch is het goed dat we bepaalde dagen apart zetten en even niet zo druk zijn met de dagelijkse dingen, het werken, onze school, enz. Tijd nemen om na te denken over wie God voor je is en wat Hij voor je doet en daar blij mee te zijn, Hem voor te danken. De Israëlieten hadden verplichte dagen om dat te doen.

Wij zijn altijd weer geneigd om aan onszelf te denken, en met onzelf bezig te zijn, maar daar word je niet vrolijk van.

Wanneer wij aan God denken en Hém in ons leven betrekken en Hém voorrang geven en Hém eren, dan gaat er iets bijzonders gebeuren.

God wil graag dat we aan Hem denken en dat we gelukkig zijn. Daar gaat het om bij de Feesten in de Bijbel.


Wat ga je doen?

Ja, ik ga een les proberen
Nee, ik heb nu geen tijd